НАЧАЛО

Началото: Стеди Сервиз ЕООД е регистрирана през 2009-та година, като наследник на фамилия предприятия, водещи началото си от регистрираната в края на 1999-та година ЕТ Стеди – Стефан Радев. В периода от 2002-ра до 2009-та г. най-често сте ни срещали като Стеди Консулт ООД. Научете повече.

Целта: Да предложи качествено и всеобхватно обслужване в областта на доставка и поддръжка на фискални устройства, електронни везни, етикиращи принтери, POS принтери, софтуери и търговско-счетоводни системи.

Дейността: Основната дейност на предприятието може да се раздели в пет категории:

 • Продажба и сервиз на касови апарати (КА, ЕКАФП) или фискални принтери (ФПр), и системи с КА или ФПр, както и свързаната с тях периферия;
 • Продажба на електронни везни и връзка с касов апарат или система;
 • Продажба, обучение за работа и периодична поддръжка на софтуерни продукти;
 • Счетоводно обслужване на дребни и средни фирми;
 • Други дейности свързани с изброените по-горе.

Забележка: Цените на устройства, публикувани на сайта, са с включен 20% ДДС.

ЗА НАС

Стеди – кои сме ние

„Стеди Сервиз“ ЕООД (ЕИК 200904142, седалище и адрес на управление гр. Ихтиман 2050, ж.к. Стипон, бл. 6, ап. 7) е еволюция в десетгодишната история на Стеди, която е регистрирана за рождения ден на създаденото през годините. Дружеството се представлява и управлява от собственика си: Стефан Бориславов Радев. „Стеди“ ООД (ЕИК 131270913, Ф.Д. 623/2004 на СОС, седалище и адрес на управление гр. Ихтиман 2050, ж.к. Стипон, бл. 6, ап. 7) е регистрирана през 2004-та година, основно заради регистрацията на домейна stedy.bg, тъй като от Регистър.бг отказаха регистрация на този домейн за „Стеди Консулт“. Дружеството се представлява и управлява от собствениците си: Стефан Бориславов Радев и Даниела Илиева Влахова. “Стеди Консулт” ООД (ЕИК 130916523, Ф.Д. 436/2002 на СОС, седалище и адрес на управление гр. Ихтиман 2050, ж.к. Стипон, бл. 6, ап. 7) е регистрирана през 2002-ра година като наследник на регистрираната през 1999-та година ЕТ “Стеди – Стефан Радев” (ЕИК 130099498, Ф.Д. 1375/1999 на СОС, седалище и адрес на управление гр. Ихтиман 2050, ул. Стипон 18 – където можете да ни намерите и днес). Дружеството се представлява и управлява от собствениците си: Стефан Бориславов Радев и Даниела Илиева Влахова. Всъщност първоначално е регистрирана „Радев и Ко“ ООД, която не просъществува дълго – от една страна заради деноминацията и беше закрита служебно от съда, а от друга поради факта, че тогава и двамата работеха за други хора, Даниела – като счетоводител в СиВен, а Стефан във ФТТ ООД (Финанси, техника и технологии), гр. София – като техник продажба и поддръжка на касови апарати. Във ФТТ Стефан успя да овладее докрай занаята си, а също имаше шанса да опознае София, обикаляйки многократно всички софийски аптеки, първо за да прехвърли касовите им апарати от държавната фирма „Аптечно София Град“ на общинската – „Софийски аптеки“, а след това и да ги поддържа, наред с много други фискални устройства на по-малки клиенти. Стефан Радев се занимава с продажба и поддръжка на фискални устройства от завършването на средното си образование през 1996-та година, а в България фискални устройства се използват от 1993-та година. Даниела Влахова се дипломира като Магистър по икономика в УНСС – София през 1999 година с успех от дипломната работа отличен (6.00).

Целите

За да ръководиш успешен бизнес в съвременните реалности не е достатъчно да си добър професионалист в своята област. Трябва също да си икономист, юрист, администратор, счетоводител или в общи линии трябва един човек да върши всичко което правят цели отдели в големите предприятия. А в началото на частното предприемачество, няма от къде да дойдат онези средства, които биха позволили отпочването на дейност с цял екип от специалисти. Осъзнавайки всичко това Стефан и Даниела решават да създадат фирма, която да предложи такова обслужване, което би позволило на предприемача-специалист да фокусира усилията си там където е силен, и да успее. Ето защо основната цел на предприятието е да предложи цялостно обслужване на малкия и среден бизнес – на приемлива цена. Което се реализира чрез екип от специалисти, които да работят в помощ на ръководителя на дребните и средни фирми.

Началото

През ноември 1999-та година в Софийски окръжен съд се регистрира ЕТ “Стеди – Стефан Радев”, която в рамките на оперативните срокове сключва договори за сервиз и дистрибуция на продуктите на: “Оргтехника” АД – гр. Силистра; “Дейзи Технолоджи” ООД – гр. София; “Датекс” ООД – гр. София; “Елтрейд” ООД – гр. София и “Системи за телеобработка и мрежи” – гр. Велико Търново (вече “АК Пластроник” АД). Запазвайки клиентите си в гр. Ихтиман, фирмата започва да предлага своите услуги на пазара в София, където до края на 2000 година продава и поддържа предимно нови устройства на нови клиенти. През 2001-ва година, в крак с появилото се търсене на фискални системи за информационно обслужване на малки и средни обекти, фирмата сключва договор за продажба и поддръжка на складово-счетоводните програмни продукти на фирма “Микроинвест”. Използвайки уменията и познанията придобити през годините, се насочва към предлагане на системи, включващи изчислителна техника, втора употреба, на водещи западни фирми, като IBM, HP, Compaq, Dell, Philips и др. оценявайки по-добрата производителност и надеждност, установена в практиката и гарантирана от името на съответния производител, която в много случаи е по-сигурно и същевременно икономически по-обосновано решение от сглобяваните у нас нови системи. През следващите месеци са оборудвани с такива системи няколко малки търговски обекти, които работят без сериозни проблеми и към настоящият момент. През 2001-ва и 2002-ра година фирмата разширява партньорските си контакти и сключва договори за дистрибуция и сервиз и с други производители на фискални устройства, като: “Завод за изчислителна техника” ООД – гр. София, които от 2014 си смениха собствеността и се преименуваха на „Зит Интернешънъл“ ООД и “Електроника” АД – гр. София, а също така и договор с КД “Еликом Електроник” – гр. Силистра, чиято гама от електронни везни по наше мнение е най-атрактивна, по отношение на производителност и цена на пазара. През 2002-ра година, съобразявайки се с икономическата обстановка в страната и с оглед на разрастването на дейността на предприятието ЕТ “Стеди – Стефан Радев”, се взе решение за регистрация на дружество с ограничена отговорност “Стеди Консулт”, което е правоприемник на едноличния търговец. През същата година бе закупен офис в гр. София, кв. Слатина, от който основно предприятието упражняваше своята дейност до края на 2009-та година. През 2008-ма година, след като дълго подготвя предприятието за работа без неговото 24-часово присъствие, Стефан Радев оставя управлението на „Стеди Консулт“ в ръцете на Даниела Влахова, поради силно несходство в идеите за развитие и начин на изпълнение на дейността. През 2009-та година, след непродуктивни разговори за начина, по който може да продължи съдружието и след като се е убедил, че Даниела Влахова няма желание да осигури възможност за съвместно управление на предприятието, Стефан Радев взима решение за регистрация на ново дружество, което да продължи да предлага услугите на Стеди съобразно първоначалния замисъл и доказаните добри търговски практики. През 2010-та година Стеди стана редовен член на БАДФУ. Приемайки “КОДЕКС НА ДОБРАТА ПРАКТИКА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАДФУ” ние ще се стараем да упражняваме дейността си в съгласие с него и да затвърждаваме и увеличаваме доверието на клиентите, в професионализма на гилдията. От началото на 2014-та година Стефан Радев е и член на Управителния съвет на БАДФУ.

Дейност

Основната дейност на предприятието от създаването му до днес, е продажбата на електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП). В началото това се наложи поради сравнително слабото търсене на комплексни решения като фискалните системи, а и поради факта че съгласно законодателството точно в началото на 2000 г., много малки фирми трябваше да се снабдят с фискални устройства и това беше най-бързо продавания наш продукт.

Други дейности на дружеството са:

 • Икономически консултации;
 • Консултации по повод на избор на правна форма за дейността;
 • Регистриране на фирми (в Търговския регистър към Агенция по вписванията и в НАП);
 • Консултации за избора и помощ при набиране на персонал;
 • Изготвяне на правила за вътрешно-фирмен документооборот;
 • Консултации по избора на системи за автоматизация на събирането, съхранението и използването на информация за и от дейността;
 • Доставка и поддръжка на компютърни системи;
 • Доставка и внедряване на софтуерни продукти;
 • Инсталиране и поддръжка на компютърни мрежи;
 • Консултации при избор на рекламна стратегия (в това число изработка на визитни картички и други рекламни материали);
 • Цялостно счетоводно обслужване;
 • Консултации и изготвяне на документи във връзка със социално и здравно осигуряване на персонал и на самоосигуряващи се лица;
 • Доставка на консумативи (хартия, хартиени ролки за ЕКАФП, мастила и мастилени ленти и др.);
 • Внедряване на нетипични, за производството, устройства и системи помагащи за синхронизация с европейските изисквания;
 • Консултации във връзка с технологичните новости;
 • Проучване на контрагенти при сключване на големи или рискови сделки;
 • Изготвяне на бизнес-планове;
 • Консултации и изготвяне на документи за кандидатстване за отпускане на кредити;
 • Замразяване на дейността на фирми;
 • Прекратяване на регистрацията на фирми.

Ако сбъркате фонетичната с бдс подредба Стеди Сервиз ще изглежда като Яшеас Яеиусю, а ако сбъркате bds с phonetic би се получило Ийеор Ие,лрп вместо Стеди Сервиз. Правилното изписване на латиница на Стеди Сервиз е Stedy Service, но е възможно да се сбърка и да се въведе Stedi Serviz.

Ако сбъркате фонетичната с бдс подредба Стеди Консулт ще изглежда като Яшеас Ндхяквш, а ако сбъркате bds с phonetic би се получило Ийеор Уфкив.й вместо Стеди Консулт. Правилното изписване на латиница на Стеди Консулт е Stedy Consult, но е възможно да се сбърка и да се въведе Stedi Konsult.

Ако сбъркате фонетичната с бдс подредба Касов Апарат ще изглежда като Ньяду ѝзьиьш, а ако сбъркате bds с phonetic би се получило Удифл Дмд,дй вместо Касов Апарат. Правилното изписване на латиница на Касов Апарат е Cash Register, но е възможно да се сбърка и да се въведе като Kasow Aparat или дори Kasov Aparat

УСЛУГИ

Наименование Цени
Абонаментна поддръжка на ФУ („договор“) от: 0.00 лв.
Абонамент sim карти за НАП (за месец) от: 3.33 лв.
Доставка в гр. София 10.00 лв.
Въвеждане в експлоатация (фискализация) на устройство 15.00 лв.
Регистрация на фискално устройство 15.00 лв.
Обучение/Консултация/Ремонт/Програмиране (на час) 35.00 лв.
Обучение/Консултация/Ремонт*/Програмиране (на час) за клиенти без актуален договор 45.00 лв.
Изготвяне на протоколи за демонтаж на МФП 25.00 лв.
Смяна на МФП и КЛЕН за апарати с марка ZIT 45.00 лв.
Бракуване на фискално устройство за апарати с марка ZIT 40.00 лв.
Смяна на МФП за апарати с марка Daisy KL 52.80 лв.
Бракуване на фискално устройство за апарати с марка Daisy, Дейзи и Елит 24.00 лв.
Смяна на МФП за апарати с марка Datecs DV 50.00 лв.
Смяна на МФП за FP-60 DV и FP-300-02 DV 74.90 лв.
Смяна на МФП за апарати с марка Datecs KL 73.62 лв.
Смяна на МФП за DP-05, DP-15, DP-25, DP-35 50.00 лв.
Бракуване на фискално устройство за апарати с марка Datecs и Датекс 20.00 лв.
Смяна на МФП за апарати с марка Tremol, ZEKA и Зека DV 42.00 лв.
Смяна на МФП за апарати с марка Tremol, ZEKA и Зека KL 54.00 лв.
Бракуване на фискално устройство за апарати с марка Tremol, ZEKA и Зека 24.00 лв.
Смяна на МФП за апарати с марка ISL KL 45.00 лв.
Бракуване на фискално устройство за апарати с марка Electronica и Електроника 50.00 лв.
Смяна на фискална памет и КЛЕН – Еликом 66.00 лв.
Нов КЛЕН – Еликом, Elicom 15.00 лв.
Бракуване на ФУ – Еликом, Elicom 30.00 лв.
Посещение в търговски обект (ТО) (за гр. София) 10.00 лв.
Програмиране на артикули (всичко, за брой) 0.49 лв.
Програмиране на цени на артикули (за брой) 0.19 лв.
Ремонт, почистване и настройка на печатащо устройство (от хартия и други) 35.00 лв.
* Ремонт за клиенти без актуален договор е възможен само за устройства (фискални или не), които не отговарят на изискванията на чл. 118, ал. 2 от ЗДДС, а за отговарящите, съгласно чл. 118, ал. 5 на същия закон и чл. 16 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. на Министерство на финансите, е задължително сключването на сервизен договор и вписването на същия в паспорта на устройството, преди ремонта.

Забележки:

 • При покупка нов Касов Апарат от „Стеди Сервиз“ ЕООД не се начисляват месечни такси за сервизно обслужване за срока на гаранция, т.е. „договора“ е безплатен.
 • Посочените цени са валидни от 8:00 до 20:00 часа за работните дни (от понеделник до петък).
 • За периода от 6:00 до 8:00 и от 20:00 до 22:00 часа, както и за съботите между 8:00 и 20:00 часа цената на услугите се завишава с 50%.
 • За всички останали периоди, както и за официалните празници цената на услугите се завишава с 100%.
 • DV е фискално устройство (касов апарат или фискален принтер) с външен данъчен терминал и без КЛЕН, а KL е устройство с вграден данъчен терминал и КЛЕН. КЛЕН е контролна лента на електронен носител. Смяната на фискална памет за KL фискални устройства е с по-висока цена, защото в същата е включена и стойността на новия носител.
 • Всички цени на тази страница за без включен ДДС.

БЛОГ

КОНТАКТИ

Къде можете да ни намерите

Магазин: София 1574,

кв. Слатина, ул. Гео Милев №132, магазин №1
(работно време на магазина – от 9:00 до 13 и от 14 до 18:00 ч.)
(Кръстовището на ул. Гео Милев и ул. Слатинска, точно до базар Мания)
MASTERCARD logo  VISA logo  VISA Electron logo  VPAY logo  MESTRO logo  БОРИКА logo Можете да заплатите Вашите продукти с кредитни карти VISA и MASTERCARD, международни дебитни карти VISA Electron, VPAY, национални дебитни карти MAESTRO с логото на БОРИКА.

тел. +359 2 971 35 08,

GSM: +359 87 872 80 05,

Контакт: Стефан Радев,

Е-поща: office@stedy.bg

Офис: София 1164,

(Звъннете за уговорка за час, моля!)

кв. Лозенец, ул. Елин Пелин №43, магазин №1
(площад Журналист, ъгловата кооперация в дясно, оградката)

тел. +359 2 873 87 88,

GSM: +359 88 873 01 58,

Контакт: Неделчо Николков,

Е-поща: office@stedy.bg

Офис: Ихтиман 2050,

(Звъннете за уговорка за час, моля!)

ул. Стипон №18,
(на ъгъла с ул. Св. Патриарх Евтимий, до „Синята къща“)

GSM: +359 88 821 89 88,

Контакт: инж. Малина Радева,

Е-поща: ihtiman@stedy.bg