Новите изисквания към касовите апарати и софтуерите за управление на продажби

Смяната на касовите апарати или усъвършенстването на тяхната функционалност се налага поради мерките на управляващите, свързани с борбата със сивата икономика. На 1 март 2018 г. в Народното събрание бяха приети промени в Закона за ДДС, в които са заложени по-високи изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, както и към самите…