знак-стоп-с-надпис-усмивка

Ако ползвате софтуер за фактуриране или склад, свързването с касовия апарат до ((30.09.2019) 31.01.2020) 31.07.2020 г.

„Всички търговци, използващи софтуер за управление на продажбите – независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, трябва да сменят или модифицират фискалните си устройства и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания до 31 януари 2020 г. Дотогава лицата, използващи СУПТО, ще могат да продължат да ползват старите си…