Електронни везни

Go to Top

Цената е каталожната цена на съответния производител. Принципно е ОК да поискате в тази цена да получите от нас по-качествено, по-всеобхватно и по-професионално обслужване. Можете да поискате и търговска отстъпка, ако си купувате много неща или много пъти. Можете да поискате и цена по-ниска от цената на някой колега, който не уважава себе си и труда си, но за това молим да донесете реална оферта от него и ние ще ви я предоставим, но ще си спестим допълнителните усилия за качество на обслужването, както със сигурност прави той, като дори в този случай сме убедени, че ще получите значително по-високо качество от обичайното, защото ние няма да отстъпим от професионализма и високия стандарт, който гоним. Отмяна