Началото: Стеди Сервиз ЕООД е регистрирана през 2009-та година, като наследник на фамилия предприятия, водещи началото си от регистрираната в края на 1999-та година ЕТ Стеди – Стефан Радев. В периода от 2002-ра до 2009-та г. най-често сте ни срещали като Стеди Консулт ООД. Повече.

Целта: Да предложи по-добро обслужване в областта на доставка и поддръжка на касови апарати и електронни везни.

Дейността: Основната дейност на предприятието може да се раздели в пет категории:

  • Продажба и сервиз на касови апарати (КА, ЕКАФП) или фискални принтери (ФПр), и системи с КА или ФПр, както и свързаната с тях периферия;
  • Продажба на електронни везни и връзка с касов апарат или система;
  • Продажба, обучение за работа с и периодична поддръжка за софтуерни продукти;
  • Счетоводно обслужване на дребни и средни фирми;
  • Други дейности свързани с изброените по-горе.

Забележка: Цените на устройства, публикувани на сайта, са с включен 20% ДДС.