Датекс ООД – гр. София ( касови апарати с марка „Датекс“ ) G

Датекс ООД – гр. София ( касови апарати с марка „Датекс“ ) G

Модел Касов Апарат Кл. индикация Акумулатор Интерфейс Цена Хартия
Датекс MP 5000 M Няма Има Няма Отпаднал Т28+28/40/1
DATECS DP 50 Няма Има USB 276.00 лв. Т57/40/1
DATECS DP 50D Няма
Модел Касов Апарат Кл. индикация Акумулатор Интерфейс Цена Хартия
Датекс MP 5000 M Няма Има Няма Отпаднал Т28+28/40/1
DATECS DP 50 Няма Има USB 276.00 лв. Т57/40/1
DATECS DP 50D Няма Има USB 288.00 лв. Т28+28/40/1
Датекс MP 5000 MA Няма Има Няма Отпаднал Т28+28/40/1
Датекс MP 5000 MAC Няма Има Има Отпаднал Т28+28/40/1
Датекс MP 50 Няма Има Няма Отпаднал Т57/40/1
Датекс MP 5000 Z Няма Има Няма Отпаднал Т57/40/1
Датекс MP 55B Няма Няма Няма 258.00 лв. Т57/55/1
DATECS MP 55 L-02 Няма Няма Има 288.00 лв. Т57/55/1
DATECS MP 55 LD-02 Няма Няма Има 300.00 лв. Т57/55/1
Датекс MP 55M-02 Няма Няма Няма Отпаднал Т28+28/40/1
DATECS MP 55 MC-02 Няма Няма Има 396.00 лв. Т28+28/40/1
DATECS MP 55 MCD-02 Има Няма Има 414.00 лв. Т28+28/40/1
Датекс MP 500T-02 Има Няма Няма Отпаднал Т57/55/1
DATECS MP 500 T-03 C Има Няма Има 558.00 лв. Т57/55/1
DATECS DP 500 Има Няма Има 408.00 лв. Т57/55/1
Samsung ER350F (със сейф) Има Няма Има Отпаднал 57/55/2х