Карат Електроникс АД – гр. Велико Търново ( Касови апарати с марка „КАРАТ“ ) G

Забележка: Бивш „Системи за Телеобработка и Мрежи“ АД – представиха нова гама електронни касови апарати

Карат Електроникс АД – гр. Велико Търново ( Касови апарати с марка „КАРАТ“ ) G

Забележка: Бивш „Системи за Телеобработка и Мрежи“ АД – представиха нова гама електронни касови апарати

Модел Касов Апарат Кл. индикация Акумулатор Цена Хартия
Карат Мобика Има Има 216.00 лв. Т57/25/1
Карат Прима Има Няма
Модел Касов Апарат Кл. индикация Акумулатор Цена Хартия
Карат Мобика Има Има 216.00 лв. Т57/25/1
Карат Прима Има Няма 225.60 лв. Т57/40/1
Карат Фаворит Има Няма 273.60 лв. Т35+20/48/1
Карат Перфект Има Няма 297.60 лв. Т35+20/48/1