ЗИТ ООД – гр. София ( Касови апарати с марка „ZIT“ ) G

ЗИТ ООД – гр. София ( Касови апарати с марка „ZIT“ ) G

Модел Касов Апарат Кл. индикация Акумулатор Интерфейс Цена Хартия
ЗИТ 2007 Има Няма Няма Обадете се Т57/40/1
ЗИТ 2007 Има Има Няма Обадете се Т57/40/1
ЗИТ 2007 Има Няма Има
Модел Касов Апарат Кл. индикация Акумулатор Интерфейс Цена Хартия
ЗИТ 2007 Има Няма Няма Обадете се Т57/40/1
ЗИТ 2007 Има Има Няма Обадете се Т57/40/1
ЗИТ 2007 Има Няма Има Обадете се Т57/40/1
ЗИТ 2007 Има Има Има Обадете се Т57/40/1
ЗИТ 3007 Има Няма Има Обадете се Т35+20/55/1