Управление на съдържанието

София 1574,
кв. „Слатина“,
бл. 20, вх. Е, ет. 1, ап. 131; карта
тел. +359 2 971 35 08,
тел./факс +359 2 873 87 88,
GSM: +359 87 867 10 75,
GSM: +359 88 867 10 75,
E-Mail: stedy@dir.bg

Ихтиман 2050,
ул. „Стипон“ №18;
тел. +359 724 821 23;

Управление на съдържанието

София 1574,
кв. „Слатина“,
бл. 20, вх. Е, ет. 1, ап. 131; карта
тел. +359 2 971 35 08,
тел./факс +359 2 873 87 88,
GSM: +359 87 867 10 75,
GSM: +359 88 867 10 75,
E-Mail: stedy@dir.bg

Ихтиман 2050,
ул. „Стипон“ №18;
тел. +359 724 821 23;
Е-поща: ihtiman@stedy.bg

Магазин: ул. „Цар Освободител“ N 110

Обратна връзка