СЧЕТОВОДНА КЪЩА „ ПАРАГРАФ 63

МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА СТАНДАРТЕН АБОНАМЕНТЕН СЧЕТОВОДЕН ПАКЕТ:

Цени за фирми, занимаващи се само с услуги

 • Счетоводни услуги на фирми с до 50 документа месечно нерегистрирани по ДДС,самоосигуряващ се – 70лв
 • Счетоводни услуги на фирми с до 50 документа месечно нерегистрирани по ДДС – 100лв.
 • Счетоводни услуги на фирми с от 50 до 100 документа месечно нерегистрирани по ДДС – 160лв.
 • Счетоводни услуги на фирми с над 100 документа месечно нерегистрирани по ДДС – ПО ДОГОВАРЯНЕ мин. 180лв.
 • Счетоводни услуги на фирми с до 50 документа месечно регистрирани по ДДС – 160лв.
 • Счетоводни услуги на фирми с от 50 до 100 документа месечно регистрирани по ДДС – 230лв.
 • Счетоводни услуги на фирми с над 100 документа месечно регистрирани по ДДС – ПО ДОГОВАРЯНЕ мин. 260лв.

Цени за фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги

 • Счетоводни услуги на фирми с до 50 документа месечно нерегистрирани по ДДС,самоосигуряващ се – 70лв.
 • Счетоводни услуги на фирми с до 50 документа месечно нерегистрирани по ДДС – 110лв.
 • Счетоводни услуги на фирми с от 50 до 100 документа месечно нерегистрирани по ДДС – 170лв.
 • Счетоводни услуги на фирми с над 100 документа месечно нерегистрирани по ДДС – ПО ДОГОВАРЯНЕ мин. 190лв.
 • Счетоводни услуги на фирми с до 25 документа месечно регистрирани по ДДС самоосигуряващ се – 160лв.
 • Счетоводни услуги на фирми с до 50 документа месечно регистрирани по ДДС – 190лв.
 • Счетоводни услуги на фирми с от 50 до 100 документа месечно регистрирани по ДДС – 240лв. Счетоводни услуги на фирми с от 100 до 150 документа месечно регистрирани по ДДС – 290лв. Счетоводни услуги на фирми с от 150 до 200 документа месечно регистрирани по ДДС – 340лв. Счетоводни услуги на фирми с от 200 до 250 документа месечно регистрирани по ДДС – 390лв
 • Счетоводни услуги на фирми с над 250 документа месечно регистрирани по ДДС – ПО ДОГОВАРЯНЕ мин. 440лв.

Цени за фирми, занимаващи се с производство

 • Счетоводни услуги на фирми с до 50 документа месечно нерегистрирани по ДДС – 130лв.
 • Счетоводни услуги на фирми с от 50 до 100 документа месечно нерегистрирани по ДДС – 170лв.
 • Счетоводни услуги на фирми с над 100 документа месечно нерегистрирани по ДДС – ПО ДОГОВАРЯНЕ мин. 190лв.
 • Счетоводни услуги на фирми с до 50 документа месечно регистрирани по ДДС – 240лв.
 • Счетоводни услуги на фирми с от 50 до 100 документа месечно регистрирани по ДДС – 290лв.
 • Счетоводни услуги на фирми с от 100 до 150 документа месечно регистрирани по ДДС – 340лв.
 • Счетоводни услуги на фирми с над 150 документа месечно регистрирани по ДДС – ПО ДОГОВАРЯНЕ мин. 390лв.

Горните цени се отнасят за: до пет човека персонал. При по-голям персонал се добавят следните суми:

 • Счетоводни услуги при брой персонал от 5 до 10 души – увеличение на стандартната цена 75лв.
 • Счетоводни услуги при брой персонал от 10 до 15 души – увеличение на стандартната цена 125лв.
 • Счетоводни услуги при брой персонал от 15 до 20 души – увеличение на стандартната цена 200лв.
 • Счетоводни услуги при брой персонал над 20 души – по договаряне

Еднократни такси, на фирми без абонаментно обслужване, за извършване на счетоводни услуги:

 • Годишно данъчно и счетоводно приключване – едномесечно възнаграждение съгласно броят документи.
 • Междинни счетоводни отчети като БАЛАНС, ОПР и ОПП – едномесечно възнаграждение
 • Представителство пред данъчни ревизии и счетоводни одити – 10% от месечното възнаграждение за всеки ревизиран месец.

ПАРАГРАФ 63 обединява в една обща структора, всички основни отчетни дейности – счетоводство, търговски програми, касови апарати, сервизна поддръжка, консумативи. Всички политики и процедури за вашата компания са документирани в подробно вътрешно ръководство. За всеки клиент е отреден счетоводител-администратор, който наблюдава и контролира счетоводните операции и извършва на място, минимум едно посещение на месец.

Абонаментният пакет "Стандартни счетоводни услуги" покрива всички изисквания на българското счетоводно и данъчно законодателство. Обслужването включва в пълен обем месечно оперативно счетоводство, годишно приключване, консултации и данъчна защита, съдействие за представителство пред НАП, НОИ и НСИ.

 

гр.София,бул.Джеймс Баучер 51 офис 305 email: paragraf63@abv.bg,

тел. 0888-268-220