Разрешение от БИМ за сервиз на ФУ

Официално разрешение от БИМ за сервизно обслужване на фискални устройства издадено на Стеди Сервиз ЕООД на 30.01.2019 г.