Момиче с карта в ръка и лаптоп в скута

Фискални принтери за електронни магазини

Тремол и Датекс имат вече сертифицирани фискални принтери, които при определени условия могат да не печатат фискалните бонове, а да ги издават само в електронен вид. Това, заедно с отпадането на месечните и годишните отчети, и воденето на касови книги в търговските обекти, решава проблемите, които Наредба Н-18 създаваше на търговците с електронни магазини. Тремол…