Момиче с карта в ръка и лаптоп в скута

Фискални принтери за електронни магазини

Тремол и Датекс имат вече сертифицирани фискални принтери, които при определени условия могат да не печатат фискалните бонове, а да ги издават само в електронен вид. Това, заедно с отпадането на месечните и годишните отчети, и воденето на касови книги в търговските обекти, решава проблемите, които Наредба Н-18 създаваше на търговците с електронни магазини. Тремол…

Датекс обявиха цени за новите Касови апарати и доработка на старите

От вчера 10 Януари 2019 г. Датекс официално обявиха цените за новите касови апарати и фискални принтери отговарящи на всички изисквания по измененията в наредба Н-18. Цените са както следва: Datecs DP-150 – 250.00 лв. Datecs WP-50 – 260.00 лв. (мобилен) Datecs DP-25 – 270.00 лв. Datecs WP-50X – 272.00 лв. (мобилен, 3G) Datecs DP-35…