Пътна помощ, но от Бека България

Пътна Помощ 24/7   В началото на 2008-ма година, Любомир Балабанов започна да работи изцяло от собствената си фирма БЕКА България Пътна Помощ 24/7 и ние от Стеди, след като няколко години работихме с него и неговия екип, можем с чисто сърце да Ви препоръчаме услугите му. Той е страхотен професионалист, в последните години оборудва…