Обобщена информация по Н-18, срокове, въпроси и отговори

С наближаването на крайният срок за подмяна на фискалните устройства и търговкият софтуер, въпросите все повече се увеличават, а отговори почти няма, Ние от Стеди Сервиз ЕООД ще се опитаме да обобщим тази информацията в следващите няколко реда. Срокове, обявени от НАП I. Срокове за подмяна или доработка на Фискални устройства (Касови апарати и Фискални…