Някои наши разсъждения публикувани от Радио Варна

Твърдя, че НАП в момента слушат основно производителите на търговски софтуер, както и тези на самите фискални устройства, но почти не обръщат внимание на хората, които от години и ежедневно изграждат и поддържат системите за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО). Крайният резултат от подобно едностранчиво разглеждане на проблема ще е твърде далеч от набелязаните цели, също така твърде скъп за бизнеса и съответно за обществото, и всичко това само защото не се търси професионална консултация по темата, а в България има много хора с десетилетия опит точно в това!